+420 412 391 390   ·    info@lipova.cz   ·   IČ: 00261505   ·   DS: dqabwg9   ·  
Dnes je 18. 6. 2024 a svátek má Milan

Pro poskytovatele domácí zdravotní péče se vydává speciální označení vozidla


Pro poskytovatele domácí zdravotní péče se vydává speciální označení vozidla.

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Rumburk/ČR  Podle novely zákona o silničním provozu bude od 1. ledna 2022 každému žadateli po splnění podmínek vydáno označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče. Domácí zdravotní péčí je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče.

Žadatelem o vydání tohoto speciálního označení vozidla může být fyzická nebo právnická osoba příslušná podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby v rámci obce s rozšířenou působností Rumburk. 

Z označení vozidla vyplývají poskytovatelům domácí zdravotní péče následující práva umožňující odstranění zábran při poskytování jejich služeb:

1. Řidiči vozidel opatřených označením poskytovatele domácí zdravotní péče v jednotlivých případech a je-li to nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“, přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

2. Na vozidla s označením poskytovatele domácí zdravotní péče se vztahuje platnost výjimky vyplývající z dodatkové tabulky „jen zásobování“, „mimo zásobování“, „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní obsluhy“.
Žadatel, který je poskytovatelem domácí zdravotní péče, k žádosti o vydání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče, předloží:
a) žadatelem je fyzická osoba:
- průkaz totožnosti
- rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem podle zákona o sociálních službách
- adresu místa kontaktního pracoviště
b) žadatelem je právnická osoba:
- výpis z obchodního rejstříku
- rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem podle zákona o sociálních službách
- seznam zaměstnanců, na které bude žádat označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče, včetně potvrzení o tom, že jsou jejími zaměstnanci
- adresu místa kontaktního pracoviště

Po podání žádosti a předložení dokladů o splnění podmínek, bude žadateli vydáno označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče. Podmínky musí jeho držitel splňovat po celou dobu držení tohoto označení. 

Označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče je nepřenosné na jinou fyzickou nebo právnickou osobu a vztahuje se k vozidlu, které poskytovatel domácí zdravotní péče používá k přepravě. Neoprávněné použití označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče je postižitelné podle zákona o přestupcích.

Žádost o vydání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče lze po 1. lednu 2022 podat na Městském úřadu Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, budova C, kancelář č. C211, Ing. Jana Kusová v úředních hodinách nebo po dohodě.
 Důležité informace pro občany

Kulturní akce


Tiskové zprávy


Krátce z úřední desky


Kde nás najdete


Obecní úřad Lipová, čp. 422, 407 81 Lipová
tel.: +420 412 391 390
e-mail: info@lipova.cz

Starosta
tel.: +420 731 583 566
e-mail: starosta@lipova.cz
Copyright ©2024 Lipová | Všechna práva vyhrazena
WEBDESIGN - jsem na  WEB