+420 412 391 390   ·    info@lipova.cz   ·   IČ: 00261505   ·   DS: dqabwg9   ·  
Dnes je 21. 10. 2021 a svátek má Vendelín

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


1. Oficiální název
Obec Lipová

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce
Kontrolní výbor
Finanční výbor
Kulturní komise
 
Pavel Svoboda starosta + 420 731 583 566, starosta@lipova.cz
František Žák místostarosta + 420 606 070 010, mistostarosta@lipova.cz
Lenka Žáková ekonomka + 420 731 585 727, ekonom@lipova.cz
Pavlína Weisgerberová hospodářka + 420 731 583 637, info@lipova.cz
Klára Svobodová referent + 420 607 964 815, kultura@lipova.cz

3.b. Organizace vázané na rozpočet obce Lipová
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Domov důchodců Lipová
Lipová 237, 407 81 Lipová
příspěvková organizace obce Lipová

Základní škola a Mateřská škola Lipová
Lipová 417, 407 81 Lipová
příspěvková organizace obce Lipov

SK Skloluxus Lipová
Lipová 410, 407 81 Lipová
sportovní klub

Spolek seniorů Lipová
Lipová 422, 407 81 Lipová
spolek

Členství:
Euroregion Nisa
Euroregion Labe
Sdružení pro rozvoj Šluknovsa
Svaz měst a obcí České republiky
Svazek obcí Sever
MAS Český Sever
Destinační fond České Švýcarsko
Sdružení místních samospráv
Spolek pro obnovu venkova

Akciové společnosti:
Čistírna odpadní vod Vilémov, a.s.
Severočeská vodárenská společnost, a.s.


4. Kontaktní spojení
Obec Lipová
Lipová 422
407 81 Lipová
tel: 412 391 390
e-mai: info@lipova.cz
datová schránka: dqabwg9
www.lipova.cz

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Lipová 422
40781 Lipová

4.2. Adresa pro osobní návštěvu
Lipová 422
40781 Lipová

4.3. Úřední hodiny
Pondělí 7:30 – 17:00
Úterý pro veřejnost zavřeno
Středa 7:30 – 17:00
Čtvrtek pro veřejnost zavřeno
Pátek 7:30 – 14:00

4.4. Telefonní čísla
ústředna: +420 412 391 390
starosta: +420 731 583 566
místostarosta: + 420 606 070 010
ekonomka:+ 420 731 585 727
hospodářka:+ 420 731 583 637
referent: + 420 607 964 815

4.5. Čísla faxu
fax není k dispozici / možmost scanování zdarma

4.6 Adresa internetové stránky
https://www.lipova.cz

4.7. Adresa e-podatelny
info@lipova.cz

4.8 Další elektronické adresy
starosta@lipova.cz
mistostarosta@lipova.cz
ekonom@lipova.cz

4.9 Identifikátor datové schránky
dqabwg9

5. Případné platby můžete poukázat
ČSOB a.s. pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu 213100291/0300

6. IČO
00261505

7. DIČ
DIČ CZ00261505

8. Dokumenty
8.2. Rozpočet obce

Úřední deska
Vyhlášky
Strategický rozvojový plán
Územní plán

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Návrh, stížnost, žádost, podnět a další podání lze podat písemně na adrese:
1. Obecní úřad Lipová
    čp. 422
    407 81 Lipová
2. prostřednictvím e-mailové adresy: info@lipova.cz
3. osobně písemně nebo ústně na podatelně OÚ Lipová v úřední hodiny

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Předpisy
14.2 Vyhlášky

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
za rok 2020
za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012
za rok 2011

18. Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
18.1 ​Informace o zpracování osobních údajů
18.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 25. května 2018 pro:
Obec Obec Lipová
IČO 00261505
Se sídlem Lipová 422, 407 81 Lipová
Zastoupená Pavlem Svobodou, starostou

vykonává pan:
 
Titul, jméno a příjmení Mgr. Marek Komárek
E-mailová adresa marek.komarek@sms-sluzby.cz
Číslo mobilního telefonu +420 725 983 171


 Důležité informace pro občany

Kulturní akce


Krátce z úřední desky


Kde nás najdete


Obecní úřad Lipová, čp. 422, 407 81 Lipová
tel.: +420 412 391 390
e-mail: info@lipova.cz

Starosta
tel.: +420 731 583 566
e-mail: starosta@lipova.cz
Copyright ©2021 Lipová | Všechna práva vyhrazena
WEBDESIGN - jsem na  WEB