Dnes je 9. 12. 2019 a svátek má Vratislav

Památky v obci

Kostel svatého Šimona a Judy

Kostel stojí na vyvýšenině v severní části obce. Jeho věž nelze přehlédnout z křižovatky silnic od Šluknova, Dolní Poustevny a Vilémova, kde se nachází i zastávka autobusu. Cestující, který vystoupí na železniční zastávce Lipová u Šluknova (trať Rumburk – Dolní Poustevna), se musí připravit na přibližně dvoukilometrový pochod.

Děkanský kostel je sídlem jedné z nejstarších farních obcí v Dolní zemi. Již z roku 1346 pochází první zmínka o faře se dvěma filiálními kostely. Tato stavba z let 1691 až 1693 byla postavena na popud hraběnky Salm-Reifferscheidové. Nad hlavním štítem se ještě dnes honosí její erbovní znak nesený dvěma medvědy.

Existenci kostela v Lipové (Hainspachu) dokládá zmínka z roku 1364. Původní stavbu, zřejmě několikrát upravovanou po poškození za válek a živelných pohrom, nahradil v letech 1691–93 nový kostel, postavený zednickým mistrem B. Hillem. Dalšími úpravami prošel v 18. století, roku 1781 jej doplnila hranolová věž východně od závěru. Vnitřní zařízení pochází převážně z 19. století.
 

Křížky a boží muka

Jako na celém území Dolní země, tak i v Lipové, stály u cest křížky. Byly u cest a silnic a měly pocestné nabádat k pobožnosti. Byly stavěny v dávných dobách jako vděk za záchranu v nouzi, často se jednalo o splnění slibu, který byl dán, pokud se vyskytlo vážné onemocnění, mor nebo starost o úrodu.

Kromě křížků se objevovalo mnoho obrazů svatých, které byly ze stejných důvodů jako křížky upevňovány na stromech při cestě nebo v lese.
 

Habrová alej v Zámecké zahradě

V roce 1726 nechal pán ze Salm-Reifferscheidu vystavět kapli ve Vilémově jako důkaz vděčnosti, když byl na lovu napaden medvědem a vyvázl z nebezpečí. Byla vysázena lipová alej, která vedla od zámku v Lipové až ke kapli ve Vilémově. Lipová alej již nevede do Vilémova, ale i nadále je krásnou připomínkou oněch dob. Alej, z nichž většina stromů je původní výsadby, tvoří příjemné prostředí pro procházky či vyjížďky na kole.

Dne 6. května 1999 bylo lipové stromořadí vedoucí od zámku po hrázi Zámeckého rybníka přes křižovatku se silnicí na Lobendavu a dále podél staré cesty na Vilémov až k bývalému koupališti vyhlášeno za památné stromy.
 

Rybníky v Lipové

Kotlina, v níž se Lipová nachází, je velice bohatá na vodstvo. V Lipové samotné a v jejím okolí je mnoho malých i velkých rybníků.

Největším je Zámecký rybník (Slawatův rybník) s ostrůvkem o ploše 10 ha. Vybudování Zámeckého rybníka je úzce spjato se selským povstáním v panství Lipová v roce 1680. Poté co bylo krvavě potlačeno povstání, prosili sedláci o milost, která jim byla udělena. Na důkaz smíru museli robotou vybudovat Slawatův rybník.

Další rybník se rozkládá podél celní silnice do Sohlandu – tzv. sohlandský rybník. Všechny rybníky měly odtok do Lučního potoka, protékajícího celou obcí. Veškeré vodstvo se z Lučního potoka vlévá do Labe a poté do Severního moře.
 

Třípanský kámen

Třípanský kámen – starý hraniční kámen, na kterém jsou znaky majitelů přilehlých panství – Sohlandu, Lipové a Wehrsdorfu z r. 1750.

Trojhranný pískovcový sloupek označuje místo, kde se stýkaly hranice tří panství:

- na straně jižní je znak hrabat ze Salm-Reifferscheidu vlastníků Lipové
- na straně severovýchodní je znak pánů ze Saly vlastníků Sohlandu
- na straně severozápadní je znak budyšínské kapituly sv. Petra
 

Zámek v Lipové

Lipovské panství patří svou historií mezi nejstarší v Čechách, ale skutečný rozvoj toto území čekal až po skončení třicetileté války.
 
Starý zámek, byl jedním z nejstarších panských sídel. První zmínka o něm je z roku 1353, kdy získal panství Lipová lénem Berka z Dubé a Hohensteinu. Tento původní zámek, který byl později přestavěn na pivovar, stával poblíž dnešního továrního komplexu firmy ConmetRon s.r.o..
 
Zámek, který stojí v obci Lipová dnes, byl vystavěn v letech 1737 až 1741 starohrabětem Vilémem Leopoldem Salm-Reifferscheidt. Zámek je příkladnou ukázkou umírněné barokní architektury s výraznými interkulturními přesahy. Toto honosné sídlo mělo sloužit svému zakladateli jako sídlo rodové. Zámek sám je trojkřídlá dvoupatrová budova, jejíž střední křídlo je opatřeno ve vstupní i nádvorní fasádě trojosými rivality, zakončenými trojúhelníkovými štíty. Budova byla postavena podle návrhu malíře a architekta Girolama Costy ( 1671 – 1741), rodáka z Pallia Interiére ve Valle Intelvi, stavitele nejen Salmů, ale také Lobkowiczů a Hrzánů. V držení Salmů a jejich potomků byl zámek až do první pozemkové reformy, posléze sloužil panu Růžičkovi a v době okupace německé armádě. Československá armáda zámek opustila v roce 1970 a z nevyužívaného zámku v majetku státu se stala ruina. V roce 1995 dostala zámek v restituci vnučka pana Růžičky Mgr. Kateřina Ebenová, která bohužel na nákladnou rekonstrukci neměla peníze, a proto zámek prodala společnosti Obrození s.r.o., která byla majitelem od ledna roku 2006, a která v podstatě usilovala o zánik objektu. Současným majitelem zámku je Via Tempera Nova – občanské sdružení pro rekonstrukci a revitalizaci zámku v Lipové.
 
Přesné informace o projektu obnovy zámku a zámeckého parku naleznete na stránkách sdružení www.viatemporanova.cz .


Odběr novinek


E-mail: (prosím vyplňte)
 

 Odebírat

Zaregistrujte svůj email a odebírejte novinky dle výběru ...
 Důležité informace pro občany

Krátce z úřední desky


Kde nás najdete


Obecní úřad Lipová, čp. 422, 407 81 Lipová
tel.: +420 412 391 390
e-mail: info@lipova.cz

Starosta
tel.: +420 731 583 566
e-mail: starosta@lipova.cz
Turistické služby a ubytování pro region České Švýcarsko
Copyright ©2019 Lipová | Všechna práva vyhrazena
WEBDESIGN - jsem na  WEB