+420 412 391 390   ·    info@lipova.cz   ·   IČ: 00261505   ·   DS: dqabwg9   ·  
Dnes je 24. 6. 2024 a svátek má Jan

Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku v Lipové u ŠluknovaV březnu roku 2015 byla zahájena fyzická realizace projektu Rekonstrukce a revitalizace zámeckého parku v Lipové u Šluknova. Projekt byl podpořen dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a to dotací do předpokládané výše 10.918.113,51 Kč. A jeho cílem je revitalizovat rozsáhlé území v intravilánu obce, které by mělo představovat její reprezentativní infrastrukturu. Prostory zámeckého parku budou volně přístupné veřejnosti a budou sloužit jak pro účely rekreace tak pro kulturní a komunitní akce.

Zámecký park se nachází v nadmořské výšce 370 metrů a zdejší mikroklima je závislé na atlantském proudění vzduchu. Toto klima místní mikroklimatická anomálie předurčuje druhovou skladbu rostlin v parku i jejich novou výsadbu. Před zahájením revitalizace bylo celé území zanedbané, porostlé náletovými dřevinami a ponecháno od druhé světové války chátrání kulturnímu i biologickému.

Park ve svém vývoji procházel však obdobími, kdy byl příkladnou ukázkou soudobých snah v oboru zahradnictví. Byl tak jistě krajinnou dominantou v polovině osmnáctého století v době budování celého zámeckého areálu, kdy byl centrem veškerých krajinných úprav, které se týkaly celého salmovského panství. V této době měl park barokní podobu, vycházející z francouzských módních vzorů, což dodnes dokumentuje barokní zámecký parter lemovaný zdmi se stromořadím, které bylo původně tvarováno do zelených stěn a centrálním barokním bazénem. Svého rozkvětu se dočkala zahrada i park i v devatenáctém století, kdy za její podobu zodpovídal Andreas Birnbaum, rodák z Lipové, který se ve službách Salmů proslavil po celé Evropě (jak se dodnes můžeme přesvědčit na stránkách dobového vídeňského či pařížského tisku). Dvacáté století pak znamená postupnou degradaci parku i zahrady, které vyvrcholilo koncem století, kdy byl park takřka celý pohlcen náletovou zelení a zámecká zahrada postupně propadla těmto dřevinám nulové druhové i estetické hodnoty, čímž se vytvořila jednolitá neprostupná houština v průběhu vegetačního období zcela nepřístupná.

V tomto stavu zámecký areál převzal nový majitel, spolek Via Tempora Nova, který s mimořádnou pomocí obce Lipová ale i s pomocí dotačních titulů EU se nyní snaží navrátit místu jeho původní účel a význam. Budovány jsou nové cesty pro návštěvníky, obnovovány jsou opěrné zdi a v následujících fázích rekonstrukce parku bude vybudováno i zázemí pro návštěvníky včetně oranžerie a fíkovny, staveb, které by měly sloužit k výchovným a edukačním programům. 
 Důležité informace pro občany

Kulturní akce


Tiskové zprávy


Krátce z úřední desky


Kde nás najdete


Obecní úřad Lipová, čp. 422, 407 81 Lipová
tel.: +420 412 391 390
e-mail: info@lipova.cz

Starosta
tel.: +420 731 583 566
e-mail: starosta@lipova.cz
Copyright ©2024 Lipová | Všechna práva vyhrazena
WEBDESIGN - jsem na  WEB