+420 412 391 390   ·    info@lipova.cz   ·   IČ: 00261505   ·   DS: dqabwg9   ·  
Dnes je 27. 6. 2022 a svátek má Adriana

TISKOVÁ ZPRÁVA KE KOSTELU SVATÝCH ŠIMONA A JUDY 2019


Kostel svatých Šimona a Judy v Lipové byl zrekonstruován a slavnostně otevřen 28. října 2015.
Obec Lipová získala dotaci na rekonstrukci kostela z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Název projektu „Stavební úpravy stávajícího kostela sv. Šimona a Judy“.
 
V rámci rekonstrukce se opravila fasáda, která získala nový nátěr, byl opraven krov a položena nová krytina na střechu, dále byla opravena věž, na kterou byla položena nová měděná krytina, část oken a dveří byla opravena a část vytvořena nově, na půdě kostela byla opravena podlaha a vznikl zde nový výstavní prostor.
 
Kostel sv. Šimona a Judy je poslední dominanta obce. Kostel je nedílnou součástí života v obci a slouží pro náboženské i společenské účely.

Partneři projektu a spřízněné organizace jsou: Římskokatolická farnost-děkanství Lipová, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Oblastní charita Šluknov, Domov důchodců Lipová, Dětský domov Lipová, Klub důchodců Lipová, Základní a mateřská škola Lipová, Via Tempora Nova. Tyto organizace s obcí spolupracují na vytvoření komunitního centra pro organizace, které se věnují lidem různého věku, z rozdílných poměrů, národností, zájmů a názorů a kteří zde můžou trávit společné chvíle. Aktivity jsou připravovány dle jejich požadavků a potřeb. Každá organizace má svůj podíl na realizování tohoto záměru.
 
Kostel je přístupný veřejnosti a probíhají zde komentované prohlídky. Kulturní akce, na kterých se podílejí naši partneři a přesné informace o jejich konání jsou k nalezení na plakátech, které zveřejňujeme na webových stránkách a facebooku. Mezi pravidelné akce patří Česká mše vánoční od J. J. Ryby, Velikonoční koncert a Vánoční setkání.
V nově opravených výstavních prostorech na půdě kostela je výstava o sakrálních památkách, dřevěné sochy s náboženskou tématikou a původní kříž z věže kostela. Výstavy obměňujeme, v současné době se připravuje nová výstava k historii sakrálních památek v obci Lipová, včetně fotografií a exponátů.
 
Přehled konaných kulturních a společenských akcí
 
6. 1. 2018 Česká mše vánoční od J. J. Ryby „Hej Mistře!“, vystupoval zde Orchestr hudebníků Šluknovska, Vilémovský a Mikulášovický chrámový sbor, hudebníci ze Sebnitz a Neustadtu pod taktovkou pana Patrika Englera. Pohoštění připravily členky Spolku seniorů Lipová.
 
25. 5. 2018 Noc kostelů 2018 vystoupily děti z Dětského domova  Lipová a děti z hudební školy ve Šluknově, tematický koncert hudebníků pod vedením pana Patrika Englera, komentované prohlídky v lodi kostela, na věži kostela i u zvonu, promítání fotografií obnovených sakrálních památek. Občerstvení připravily členky Spolku seniorů Lipová, které zpestřily program také výtvarnými dílnami pro děti.
 
22. 6. 2018 Setkání rodáků: od roku 1989 se jednou do roka setkávají rodáci. Probíhá pravidelná procházka po obci, slavnostní mše svatá v kostele a posezení s obědem. Starosta nebo místostarosta informují o novinkách v obci.
 
4. 8. 2018 Koncert duchovní hudby: MUSICA DA CHIESA – P. Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt. Soubor historických hudebních nástrojů. Koncert pořádala VIA TEMPORA NOVA. z.s.
 
7. 10. 2018 Otevření nově obnovené Kostelní stezky: stezka spojuje obce Wehrsdorf a Lipovou, církevní propojení vzniklo již před staletími. Procházkou se šlo z Wehrsdorfu starou cestou do kostela v Lipové, kde proběhlo ekumenické setkání s proslovy a s hudebním doprovodem. Účastníci se společně odebrali do podstávkového domu k posezení s malým občerstvením.
Stezka byla obnovena díky Historickému spolku ve Wehrsdorfu, obcí Sohland, obcí Lipová a Římskokatolické farnosti - děkanství Lipová.
 
27. 10. 2018 Poutní mše svatá: poutní mše svatá ke cti svatých Šimona a Judy, patronů kostela, za doprovodu hudby Leoše Janáčka v provedení hudebníků Šluknovského výběžku.
 
28. 10. 2018 Oslava 100 let republiky a předání ocenění: společné zasazení lípy republiky v biocentru. Program pokračoval v kostele, kde byla předána ocenění obyvatelům obce, kteří se svou činností zasloužili o rozvoj a zvelebování obce. Společně vystoupily děti z Dětského domova Lipová a ZŠ a MŠ Lipová. Na závěr slavnosti jsme si poslechli koncert hudebníků Šluknovského výběžku pod vedením pana Patrika Englera. Pohoštění připravily členky Spolku seniorů Lipová. Vyznamenaní obyvatelé společně se zástupci spolků měli připravené pohoštění v podstávkovém domě.
 
24. 12. 2018 Půlnoční vánoční koncert: hudební vystoupení Martina Vosátka a Kláry Brábníkové při svátečním setkání na Štědrý večer. Připravené bylo i občerstvení pro zahřátí.
 
1. 1. 2019 Novoroční ekumenická česko-německá bohoslužba: poprvé se uskutečnila na Nový rok společná česko-německá ekumenická bohoslužba společně s přáteli z Wehrsdorfu, kteří připutovali po Staré kostelní stezce.
 
6. 1. 2019 Česká mše vánoční od J. J. Ryby „Hej Mistře!“, vystupoval zde Orchestr hudebníků Šluknovska, Vilémovský a Mikulášovický chrámový sbor, hudebníci ze Sebnitz a Neustadtu pod taktovkou pana Patrika Englera.
 
Každou sobotu se konají mše.
 Důležité informace pro občany

Kulturní akce


Tiskové zprávy


Kde nás najdete


Obecní úřad Lipová, čp. 422, 407 81 Lipová
tel.: +420 412 391 390
e-mail: info@lipova.cz

Starosta
tel.: +420 731 583 566
e-mail: starosta@lipova.cz
Copyright ©2022 Lipová | Všechna práva vyhrazena
WEBDESIGN - jsem na  WEB