+420 412 391 390   ·    info@lipova.cz   ·   IČ: 00261505   ·   DS: dqabwg9   ·  
Dnes je 18.07.2024 a svátek má Drahomíra

TISKOVÁ ZPRÁVA KOSTEL SVATÝCH ŠIMONA A JUDY V LIPOVÉ 2020-2021
TISKOVÁ ZPRÁVA

KOSTEL SVATÝCH ŠIMONA A JUDY V LIPOVÉ 2020-2021

V letech 2014 až 2015 byl kostel zrekonstruován z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pod názvem projektu „Stavební úpravy stávajícího kostela sv. Šimona a Judy“.
Ve středu 28. října 2015 byl kostel slavnostně po rekonstrukci otevřen veřejnosti. Velká slavnost se konala za účasti biskupa Mons. Mgr. Jana Baxanta, hejtmana Oldřicha Bubeníčka a arciděkana Pavla Procházky a mnoha návštěvníků z Lipové a okolí.
Cílem projektu bylo zachování této krásné dominanty obce po stavební stránce a také vytvoření důstojného místa pro potřeby farnosti i pro potřeby obce. 
Ve spolupráci s partnery bylo vytvořeno komunitní místo, kde se setkávají skupiny lidí různého věku, z rozdílných poměru, národností, zájmů a názorů, tráví zde čas a společně vytváří různé aktivity.
Od slavnostního otevření je to již téměř šest let, během kterých se v kostele konalo mnoho krásných akcí. 
 
Kulturní akce 

Česká mše Vánoční „Hej mistře“ od J. J. Ryby
V roce 2014 se poprvé konala Česká mše Vánoční „Hej mistře“ od J. J. Ryby, kde vystupuje Orchestr hudebníků Šluknovska, Vilémovský a Mikulášovický chrámový sbor, hudebníci ze Sebnitz a Neustadtu pod taktovkou pana Patrika Englera. Tento lednový koncert se koná každý rok a zakončuje adventní čas ve výběžku, je velmi oblíben nejen návštěvníky, ale i samotnými hudebníky. Hlavním organizátorem je Spolek seniorů Lipová, který zajišťuje občerstvení i dary a ve spolupráci s obcí přípravu kostela. 
Přínosem této akce je spolupráce mezi hudebníky z Čech a Německa, zapojení seniorů a zvýšení zájmu o kostel.

Noc kostelů
K mezinárodní akci Noc kostelů, byl kostel přihlášen poprvé v roce 2016 a od té doby je při této příležitosti otevírán pravidelně. Součástí pestrého programu je vystoupení hudebníků ze Šluknovska, divadelní představení a pěvecké vystoupení dětí z Dětského domova Lipová, ZŠ a MŠ Lipová, nebo Oblastní charity Šluknov, promítání, komentované prohlídky kostela, věže a zvonu, nebo výtvarný koutek pro děti a také malé občerstvení. Obec Lipová na organizaci spolupracuje se Spolkem seniorů Lipová, farností Lipová, Společností TUR a s dětmi z Dětského domova Lipová a ZŠ a MŠ Lipová. Při této příležitosti kostel navštíví zájemci i z jiných částí republiky, protože informace o účasti jsou zveřejněny ve společných publikacích.

Setkání rodáků
Po roce 1989 se každoročně v kostele setkávají rodáci, kteří žijí převážně v Německu. Setkání se účastní někteří místní obyvatele a také starosta, který návštěvníkům sdělí informace o obci. Když byl kostel v nejhorším stavu, byli to právě rodáci, kteří zorganizovali sbírku a nechali opravit střechu a tím kostel zachránili. Zdařilou rekonstrukci, která byla v roce 2015 dokončena velice oceňují a podporují tento rozvoj. 
Každý rok se při tomto setkání koná slavnostní mše svatá. Pravidelným setkáváním v kostele se udržují dobré vztahy s rodáky a přeshraniční spolupráce.

Slavnostní koncert
Slavnostní koncert v kostele navazuje na Slavnostní otevření kostela v roce 2015. Každý rok se k tomuto datu koná koncert, který je oslavou významného výročí spjatého s naší zemí. Pořádali jsme koncert k příležitosti narození Karla IV. nebo Marie Terezie, oslavu 100. výročí vzniku republiky při které byli oceněni obyvatele obce, kteří se podílí na jejím rozvoji. Hudební program zajišťují hudebníci Šluknovského výběžku a organizaci včetně pohoštění
Spolek seniorů Lipová, obec Lipová, Společnost TUR a farnost Lipová.
Připomenout si významná výročí a zpestřit kulturní život ve výběžku je smyslem této akce.

Štědrý večer v kostele 
Každoročně se na Štědrý večer obyvatele obce setkávají o půlnoci v kostele. V programu je koncert,
nebo poslech koled. Kostel je vánočně vyzdoben a připraveno teplé občerstvení. Při této 
příležitosti si všichni popovídají a popřejí si hezké svátky.
 
Mše se konají po celý rok. Průběh a obsah připravuje Farnost Lipová.
 
Prohlídky kostela, které lze předem domluvit v informačním centru, jsou určené široké veřejnosti. Účastní se jich školy, spolky turistů, zahraniční návštěvníci i zájezdy z jiných částí republiky. 
Součástí komentovaných prohlídek je prohlídka kostela, galerie na půdě kostela a věže se zvonem a hodinami. 
 
Kulturní akce a prohlídky, jak byly popsány se konají pravidelně, vyjma období, ve kterém bylo pořádání akcí zrušeno vládními opatřeními z důvodu pandemie.
 
Partnerství
Po celou dobu projektu funguje spolupráce mezi partnery. Veškeré akce, které se v kostele konají, jsou pořádány po společné domluvě. Zapojením Spolku seniorů Lipová, dětí ze ZŠ a MŠ Lipová, dětí z Dětského domova vzniká spolupráce napříč všemi věkovými skupinami. Členové spolku jsou díky zapojení a organizaci nepostradatelnou součástí života komunity. Děti se při přípravě vystoupení učí nové věci a vyzkouší si vystupovat před veřejností. Někteří z těchto dětí pak pokračují v dobrovolné činnosti při rozvoji obce. Ve spolupráci s Farností Lipová je zachováván duchovní život v obci. Se Spolkem Nixdorf je spolupráce na zajištění především hudebních programů, vzájemné propagaci a zachování historických hodnot tohoto kraje. S Oblastní charitou Šluknov spolupracujeme v oblasti sociální pomoci, duchovního života, kulturních akcí a propagace.
Se všemi partnery je spolupráce přínosná a plnohodnotná. 
 
Plánované aktivity
Stále pokračuje spolupráce s Lucií Šafaříkovou a jejími spolupracovníky, kteří realizují profesionální výstavy, ohledně expozice na půdě kostela. Jsou připravovány texty, fotografie, grafické prvky a zajišťuje se vybavení pro výstavu. Vše je činěno dobrovolně, bez nároku na honorář.
 
Péče o kostel 
Demontoval se poškozený ciferník stávajících hodin v průčelí kostela, který nebylo z důvodu rozsahu poškození možné opravit a byl zhotoven nový, který se bude montovat za vhodného počasí. Ciferník byl vyroben firmou a darován obci zdarma. Dále byl po domluvě se zhotovitelskou firmou, udělán zdarma nátěr fasády v průčelí kostela a z boku kostela.

Partneři
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
Římskokatolická farnost – arciděkanství Lipová
Oblastní charita Šluknov
Spolek Nixdorf
 
Spřízněné organizace
Domov důchodců Lipová
Spolek seniorů Lipová
ZŠ a MŠ Lipová
Dětský domov Lipová
 Důležité informace pro občany

Kulturní akce


Tiskové zprávy


Krátce z úřední desky


Kde nás najdete


Obecní úřad Lipová, čp. 422, 407 81 Lipová
tel.: +420 412 391 390
e-mail: info@lipova.cz

Starosta
tel.: +420 731 583 566
e-mail: starosta@lipova.cz
Copyright ©2024 Lipová | Všechna práva vyhrazena
WEBDESIGN - jsem na  WEB