+420 412 391 390   ·    info@lipova.cz   ·   IČ: 00261505   ·   DS: dqabwg9   ·  
Dnes je 18. 6. 2024 a svátek má Milan

Tisková zpráva o průběhu projektu
Dotace na rekonstrukci získala obec Lipová z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
Předmětem projektu je rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lipové. V rámci projektu dojde ke zlepšení stavu objektu, čím vznikne možnost využití prostor kostela i pro komunitu obce a jejího přilehlého okolí. Očekává se, že projekt bude po realizaci spojovat občany spádové oblasti, udržovat, připomínat a zároveň rozšiřovat tradice a kulturu mezi občany ČR i SRN.
Předpokládané ukončení projektu: 31. 12. 2015
Již jsme dokončili II etapu, která probíhala od 24. 7. 2014 do 25. 1. 2015.

Průběh rekonstrukce:
Stavební práce byly zahájeny 2. 6. 2014. Byly provedeny hrubé terénní úpravy kolem objektu pro stavbu lešení. Návazně byly zahájeny práce na opravách venkovních povrchových úprav. Na kontrolních dnech bylo rozhodováno do jaké míry je nutno provést otlučení stávajících omítek s vazbou na jejích další postup na jednotlivých úsecích a plochách. Poté byly zahájeny práce na opravách krovní konstrukce kostela. Byly vyřezány poškozené prvky krovu a postupně doplňovány nové prvky krovu. Souběžně byl celý krov postupně očišťován a poté opatřen nátěrem proti houbám a plísním. Po dokončení lešenářských pracích byly zahájeny práce na střeše hlavní lodě objektu kostela. Byla odstraněna stávající střešní krytina po dílčích úsecích. Po obnažení bednění střechy bylo zjištěn skutečný stav a návazně se muselo provést odstranění shnilých částí bednění především podél okapů a kolem atikového zdiva. U okapů se museli provést všechny námětky protože byly rovněž shnilé. Po provedení těchto prací se provedl nátěr EKO FIXem a byla položena pomocná hydroizolace a návazně laťování pod střešní krytinu. Poté byly provedeny nové klempířské prvky včetně osazení nových podokapních háků. Návazně se pak pokládala nová střešní krytina z pálených tašek. Dále byly na průčelí očištěny kamenné prvky s napuštěním a omítkářská práce na celé venkovní ploše kostela. Na hlavní lodi byla provedena demontáž jednoho okna a po jeho rozebrání byla provedena prohlídka okna a návazně bylo odpovědnými zástupci rozhodnut postup prací a způsobu provádění nových oken. Na věži byla provedená částečná demontáž oken a návazně byla zahájena výroba nových oken dle předlohy stávajících oken. Při provádění výše uvedených prací se souběžně prováděl úklid na půdě kostela s vyklízením letitých naskladněných prvků a zbytků původní střešní krytiny. Vše bylo odvezeno na skládku a zlikvidováno.

Rekonstrukci provádí firma Siops spol. s. r.o., která zahájila stavební práce v červnu 2014 (detaily z postupu stavebních prací jsou uvedeny ve zprávě níže).
V kostele stále probíhají pravidelné mše s arciděkanem Pavlem Procházkou.

Od července 2014 do ledna 2015 v kostele proběhly tyto akce:

26. 10. 2014 Koncert D-dur „Lužanská“
(účinkující: Gertruda Šormová-varhany, Vilémovský chrámový sbor, Mikulášovický sbor, pěvci ze Sebnitz a Neustadtu, Orchestr hudebníků Šluknovska, Patrik Engler)

12. 12. 2014 Adventní koncert
(účinkující: Mikulášovický pěvecký sbor)

24. 12. 2014 Půlnoční koncert
(účinkující: Klára Brábníková-zpěv, Martin Vosátka-kytara)

10. 01. 2015 Česká mše vánoční – J.J.Ryby „Hej mistře“
(účinkující: Gertruda Šormová-varhany, Vilémovský chrámový sbor, Mikulášovický sbor, pěvci ze Sebnitz a Neustadtu, Orchestr hudebníků Šluknovska, Patrik Engler)
Duchovní slovo: arciděkan Pavel Procházka.

V měsíci září se v obci konaly Lipovské hudební slavnosti, které při nepříznivém počasí měly probíhat v kostele, kde bylo připravené zázemí pro účinkující i návštěvníky.
Další akce budou plánovány a uskutečňovány dle probíhající rekonstrukce.

Partneři projektu jsou tyto organizace:
Římskokatolická farnost – děkanství Lipová
Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
Via Tempora Nova, o.s.
Oblastní charita Šluknov

Klub důchodců Lipová, členové kulturní komise a další dobrovolníci z obce Lipová pomáhali při pořádání výše uvedených akcí, když bylo nutné zajistit úklid a přípravu na tyto akce.
Někteří dobrovolníci se zapojili i do úklidu kostelní věže a do čištění dřevěných prvků.
V kostele stále probíhají prohlídky pod vedením paní Vincencové a také exkurze po celém areálu kostela pod vedením Ing. Hentschela.

 Důležité informace pro občany

Kulturní akce


Tiskové zprávy


Krátce z úřední desky


Kde nás najdete


Obecní úřad Lipová, čp. 422, 407 81 Lipová
tel.: +420 412 391 390
e-mail: info@lipova.cz

Starosta
tel.: +420 731 583 566
e-mail: starosta@lipova.cz
Copyright ©2024 Lipová | Všechna práva vyhrazena
WEBDESIGN - jsem na  WEB