+420 412 391 390   ·    info@lipova.cz   ·   IČ: 00261505   ·   DS: dqabwg9   ·  
Dnes je 18.07.2024 a svátek má Drahomíra

Krizová příručka

Instituce a úřady


Krajský úřad Ústeckého kraje
Magistrát města Ústí n.L.
Katastrální úřad
Úřad vlády ČR
 

Povodňový systém Ústeckého kraje

Systém je dostupný na stránkách https://voda.portabo.cz, případně http://hlasice.portabo.cz.​ 


Mimořádné situace


Důležitá telefonní čísla
150 - Hasiči
155 - Záchranná služba
158 - Policie
Při předání zprávy uveďte co se stalo, kde se to stalo, jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.

Varovný signál
Výstražné znamení v případě hrozby je charakterizováno kolísavým tónem sirén po dobu 140 vteřin.

Obecné zásady
- respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)
- nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
- varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby
- netelefonujte zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
- nepodceňujte vzniklou situaci
- pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
- uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
- uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek

Ukrytí
- opusťte venkovní prostor a ukryjte se v nejbližší budově nebo bytě
- zavřete okna a dveře
- vypněte klimatizaci
- zapněte rádio nebo televizi a vyčkejte dalších pokynů poskytovaných prostřednictvím rozhlasových přijímačů

Zásady pro opuštění bytu nebo domu v případě evakuace
- uhaste otevřený oheň v topidlech
- vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
- uzavřete přívod vody a plynu
- ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
- dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
- kočky a psy si vezměte s sebou
- ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou
- vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat
- základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
- předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
- přenosné rádio s rezervními bateriemi
- toaletní a hygienické potřeby
- léky, svítilnu
- náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
- kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

Ochrana před povodněmi
- informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení
- připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken
- připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny
- vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití při evakuaci
- připravte si evakuační zavazadlo
- přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater
- opusťte ohrožený prostor
- případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu)
- je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou

Postupy při řešení životních situací - Portál veřejné správy ČR
Krizové situace Ústeckého kraje


 Důležité informace pro občany

Kulturní akce


Tiskové zprávy


Krátce z úřední desky


Kde nás najdete


Obecní úřad Lipová, čp. 422, 407 81 Lipová
tel.: +420 412 391 390
e-mail: info@lipova.cz

Starosta
tel.: +420 731 583 566
e-mail: starosta@lipova.cz
Copyright ©2024 Lipová | Všechna práva vyhrazena
WEBDESIGN - jsem na  WEB