+420 412 391 390   ·    info@lipova.cz   ·   IČ: 00261505   ·   DS: dqabwg9   ·  
Dnes je 24. 6. 2024 a svátek má Jan

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

ústně: v kanceláři úřadu

písemně: osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
obecní úřad Lipová
Lipová 422
407 81 Lipová

e-mailem: info@lipova.cz

telefonicky na tel. čísle: +420 412 391 390
 
Pondělí 7:30 – 17:00
Úterý 7:30 – 15:30
Středa 7:30 – 17:00
Čtvrtek 7:30 – 15:30
Pátek 7:30 – 14:00

Lhůty pro poskytnutí informace:
  • písemné informace se vyřizují ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti,
  • v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být lhůta prodloužena až o 10 dnů.
 
Odvolání:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; toto rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.
Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.


 Důležité informace pro občany

Kulturní akce


Tiskové zprávy


Krátce z úřední desky


Kde nás najdete


Obecní úřad Lipová, čp. 422, 407 81 Lipová
tel.: +420 412 391 390
e-mail: info@lipova.cz

Starosta
tel.: +420 731 583 566
e-mail: starosta@lipova.cz
Copyright ©2024 Lipová | Všechna práva vyhrazena
WEBDESIGN - jsem na  WEB